Skip to main content
תערוכות
header

מסנן טבעות

גוף הסינון הבסיסי בנוי מטבעות פלסטיק מחורצות, המונחות זו על גבי זו לאורך ציר מרכזי טלסקופי. הטבעות נלחצות אחת לשניה על ידי בוכנה, כך שחריצי הטבעות נצמדים ומצטלבים זה עם זה. באופן זה נוצר מעין גליל נקבובי של טבעות, שדרכו זורמים המים תוך שהוא כולא את המוצקים המזהמים (בדרגות סינון של 20-400 מיקרון).

כעבור מספר שניות מתחיל תהליך ניקוי המסנן: הבוכנה מתרוממת ומשחררת את הלחץ מהטבעות. שלוש צינוריות מחוררות מתיזות סילוני מים, המסובבים את הטבעות ומסירים מהן את המוצקים שהצטברו עליהן. מי השטיפה המלוכלכים מוזרמים החוצה דרך פתח ניקוז נפרד.

בשימוש שוטף, פעולת הניקוי מתחילה באופן אוטומטי, עם הצטברות לכלוך מעבר לרמה מסויימת בתוך המסנן. השטיפה מתבצעת לסירוגין בכל אחת מיחידות הסינון, כאשר היחידה השניה ממשיכה לפעול בתפוקה רגילה. שיטה זו מאפשרת ניקוי יעיל של המערכת ללא עצירת תהליך הסינון.

מסנני טבעות מתאימים עבור מגוון יישומים בתעשייה, השקייה וטיפול במי קולחים.

נוצר בתאריך: 20/09/10
עודכן בתאריך: 17/01/11