Skip to main content
תערוכות
header

טכנולוגיית סינון חוטים

ליבת המסנן בנויה מצינור אורכי מחורר, שעליו מותקנות 910 יחידות סינון בסיסיות ("קסטות") - כל אחת בנויה מלוח פלסטיק מחורץ שסביבו מלופפים חוטי כותנה לבנים. המים הגולמיים נכנסים לצינור דרך החוטים, המהווים מחסום ללכלוך עדין ביותר (בגודל מזערי של 2 מיקרון).

עם הזמן מביאה הצטברות הלכלוך לירידת לחץ המים במסנן, ומתחיל תהליך ניקוי אוטומטי: שתי בוכנות (הפועלות בהשפעת זרמי מים ממשאבה חשמלית) מניעות את יחידת ההתזה לאורך שורת קסטות. היחידה מתיזה מים בלחץ גבוה על הקסטות משני צידיהן, דבר המביא לפירוק הלכלוך הכלוא בין החוטים ("עוגת הסינון") ולהרחקתו. כשיחידת ההתזה מגיעה לקצה השורה, מסתובב גלגל הקסטות עד למיקום שורה חדשה של קסטות מולה. התהליך אורך כ-10 דקות ומסתיים לאחר שכל הקסטות נוקו.

מסנן החוטים הינו ידידותי לסביבה. בדומה למסננים נוספים בעלי מנגנון ניקוי עצמי, מתבטל הצורך להחליף את קרבי המסנן המלוכלכים בחדשים ולהשליכם לאשפה. בנוסף, תהליך הניקוי אינו מצריך שימוש בכימיקלים.

מסנן זה מתאים לסינון מי שתייה, ובנוסף משמש להפחתת מוצקים מרחפים כחלק מסינון מי קולחים וסינון-קדם להתפלה.

נוצר בתאריך: 20/09/10
עודכן בתאריך: 17/01/11