Skip to main content
header

מסנני מים

המים אותם אנו שואבים מכילים פעמים רבות לכלוכים שונים, המגיעים ממקור המים הראשוני או ממערכת ההובלה. חלקיקי המוצקים במים נוטים להצטבר על דפנות הצנרת ומערכות המים, ועלולים לסתום אותם. על כן, בכל התהליכים בהם מעורבים מים נעשה שימוש במסננים: טיפול במי שתייה, טיפול במי קולחים, התפלה, השקייה, קירור ותעשייה ועוד.

המסננים השונים נבדלים זה מזה ברמת הסינון (גודל חלקיקי הלכלוך) ובטכנולוגיית הסינון. בדרך כלל משתמשים בסדרה של מסננים בזה אחר זה - וזאת על מנת לייעל את תהליך הסינון, להקטין את צריכת האנרגיה הדרושה לו ולמנוע נזק למסננים עצמם.

נוצר בתאריך: 20/09/10
עודכן בתאריך: 03/04/11