Skip to main content
header

צריכת המים בישראל

צריכת המים במדינת ישראל עומדת כיום על כ-2 מיליארד מטר מעוקב, מתוכם 1.3 מיליארד מ"ק מים שפירים (מים ראויים לשתייה) ו-0.7 מיליארד מ"ק מים שוליים (בעיקר מים מליחים ומי קולחין). בסך הכל מתוך המים השפירים מופנים: לחקלאות–36%, לתעשייה–6% ולצריכה ביתית- 58%. מאחר ורוב המים השפירים נצרכים על ידי המגזר הביתי, ישנה חשיבות רבה להתייעלות ולשימוש חסכוני במים של כל אחד מאיתנו.

הנתונים מבוססים על דו"ח צריכת המים לשנת 2008 של רשות המים.

נוצר בתאריך: 20/09/10
עודכן בתאריך: 03/04/11