Skip to main content

משחק - מים לירושלים

מי השתייה ששותים תושבי ירושלים - כמו גם בשאר חלקי הארץ - מגיעים ממקורות שונים: הכנרת, מי תהום ומי ים מותפלים. החלק היחסי של כל מקור מים אינו קבוע ומשתנה מעת לעת בהתאם לאילוצים שונים, כמו מפלס הכנרת, איכות המים בבארות ועלויות שאיבה משתנות.

במשחק עליכם להוביל מים לירושלים במשך שנה שלמה, כשלרשותכם עומד סכום כסף התחלתי. עליכם להתחשב בעלויות הפקת המים המשתנות, ולשים לב ל"תקלות" המתרחשות מדי פעם ומונעות מכם לשאוב מים ממקור מסויים. בהצלחה!

לחצו על התמונה כדי להתחיל את המשחק

נוצר בתאריך: 22/08/11
עודכן בתאריך: 22/08/11