Skip to main content
header

אנרגיה - הבית החכם

בנייה ירוקה    

"בנייה ירוקה"  היא גישה חדשה לתכנון, לבנייה ולתפעול של בניינים וסביבתם,  המכוונת לניצול חסכוני של משאבי הטבע והסביבה ולמזעור מפגעים סביבתיים.

תהליך התכנון הירוק  מתייחס הן לתכנון  העירוני  והן לתכנון הבניין.  בתהליך זה מנסים האדריכלים והמהנדסים ללמוד את תנאי הסביבה: השטחים הפתוחים והבנויים, תנאי האקלים באזור, משטר הרוחות, מבנה הקרקע  ועוד.  הם עורכים סקרים, בונים מודלים ובוחנים כיצד למקם את המבנים כדי שפגיעתם בקרקע  ובמשטר הרוחות תהיה  מזערית, וכדי שהאקלים במבנה יהיה נעים וטבעי עד כמה שאפשר .

לתכנון המבנה כולו , ובמיוחד  לצורת הפתחים ומיקומם   יש השפעה מרכזית על  האקלים הפנימי במבנה ועל צריכת האנרגיה שלו לתאורה, לאוורור לחימום ולקירור.   

תו ירוק

בשנים האחרונות נכתבו בעולם ובישראל תקנים  חדשים לבניינים המגדירים  את מידת הפגיעה בסביבה.  מבנים שפגיעתם בסביבה פחותה (או כפי שאנחנו מכנים אותם- "בניינים ירוקים")  מקבלים "תו ירוק" על האיכות הסביבתית שלהם.   (תקן  ישראלי 5281 ). במהלך הבדיקה נבחנים הפתרונות שניתנו בתכנון לשאלות הקשורות באנרגיה שתידרש לתפעול המבנה:  לחימום, לקירור ולתאורה לדוגמה -האם יש ניצול של תאורה טבעית;  פתרונות  ליצירת מקורות אנרגיה לא מתכלה  לשימוש במבנה כגון קולטי שמש, פתרונות לחיסכון במים,  חומרי הבנייה,  התרומה הסביבתית של המבנה לרעש וקרינה השפעתו על  היבטים הקשורים בתחבורה,  ועל הניהול הסביבתי במהלך הבנייה . 

גגות המבנה

בארץ גגות הבניינים  הם בדרך כלל משטחים גדולים החשופים לשמש ולגשם: התקנת קולטי שמש (תאים  פוטו וולטאים Photo Voltaic cells-  ) יכולה לסייע  להפקת אנרגיה מהשמש הנחשבת למשאב  בלתי מתכלה; איסוף מי הגשם מהגג  יכול  להפחית שימוש במים ממקורות אחרים; כיסוי הגג בצמחיה ירוקה יכול לסייע  להגדלת ה"ריאה הירוקה", במיוחד בשטחים עירוניים צפופים. 

חומרי הבניין

גם לחמרי הבניין יש השפעה גדולה מאד על  האיכות הסביבתית של המבנה. חומרי הבנייה יכולים לבודד אותו מפני פגעי מזג אויר  ולחסוך אנרגיה רבה בהפעלה של המבנה. קירות עם שכבת בידוד,  קירות מחומרים בעלי יכולת בידוד גבוהה, זיגוג כפול בחלונות וכו' מסייעים באזורים עם תנאי מזג אויר קיצוניים.  אבל לחמרי הבנייה יש  עוד  מאפיינים אותם חשוב לבדוק:האם בתהליך הייצור שלהם הייתה פגיעה  בטבע  או זיהום הסביבה? האם הם פולטים חומרים רעילים לאוויר? האם הגיעו מארצות רחוקות ונדרשה אנרגיה רבה להובלתם?

נוצר בתאריך: 19/03/09
עודכן בתאריך: 15/01/13