Skip to main content
header

אנרגיה לתאורה

זיהום אוויר והתחממות גלובלית הן שתי תופעות מזיקות לסביבה  הנלוות להפקת רוב האנרגיה החשמלית בעולם. 

האטמוספרה היא מערכת מורכבת ודינאמית של גזים החיונית לחיים על פני כדור הארץ: זיהום האויר מהווה כשלעצמו בעיה בריאותית  וגורם להפרעות סביבתיות נוספות כגון גשם חומצי, דלדול שכבת האוזון והתחממות גלובלית.

"התחממות גלובלית" הוא מונח המשמש לתיאור עליית הטמפרטורה הממוצעת של האטמוספרה והאוקיינוסים על פני כדור הארץ. בקהילה המדעית רווחת הדעה   כי העלייה נובעת בעיקרה מפעילות אנושית הגורמת להתגברות אפקט החממה. אפקט החממה ה"טבעי" (כלומר ללא התערבות האדם) שומר על טמפרטורת כדור הארץ, וגורם לה להיות גבוהה  בכ-33 מעלות צלזיוס מזו של כדור ארץ דמיוני חסר אטמוספרה ונעדר אפקט זה; תוספת של פחמן דו חמצני הנובעת מפעילות אנושית , מגבירה את אפקט החממה וגורמת לעלייה נוספת של הטמפרטורה על פני כדור הארץ.

 
כיום אנחנו מבינים את הנזק הבלתי הפיך שנגרם לכדור הארץ ולחברה האנושית בגלל  צריכת האנרגיה הגבוהה שלנו, שהולכת וגדלה בהתמדה.

מודעות מובילה לחיפוש אחר מקורות אנרגיה חלופיים. זה איננו מבטל את הצורך בשימוש יעיל יותר במשאבים העומדים לרשותנו כעת:
נורת אדיסון (נורת להט) המלווה אותנו כבר מסוף המאה ה-19 מתגלה כשיטת תאורה בזבזנית ביותר. בימינו קיימות חלופות יעילות וזמינות.

צריכת אנרגיה חשמלית לתאורה גבוהה מכפי שרובנו מתארים לעצמנו. כרבע מצריכת החשמל העולמית מופנית לתאורה. שימוש מושכל באמצעי תאורה חליפיים יכול לחסוך אנרגיה באופן דרמטי. לחיסכון זה משמעות ברמה האישית - הקטנת חשבון החשמל, ברמה הארצית- הקטנת  השימוש במשאבים מתכלים כפחם ודלק מחצבי המשמשים ברוב תחנות הכוח בעולם והפחתת זיהום האוויר,. ברמה העולמית - הורדת קצב  ההתחממות הגלובלית. 

יחד עם זאת רובנו לא מודעים לפרטים הטכניים של אמצעי התאורה השונים ולהבדלים ביניהם במבט סביבתי.

נוצר בתאריך: 19/03/09
עודכן בתאריך: 17/01/11