Skip to main content
תערוכות
header

דיונים בהשתתפות הציבור על משבר האקלים

הזמנה לדיון ציבורי
להגברת המודעות לנושא משבר האקלים
וקריאה לעשייה מקומית לצמצום פליטות של גזי חממה

 
לעיונכם: חוברת מידע לקראת הדיון

 


 

נוצר בתאריך: 14/06/10
עודכן בתאריך: 17/01/11