Skip to main content
header

כנס: מוכנות ישראל למשבר האקלים - השלכות על משק המים

הכנס יתמקד בנושא מדיניות שימור מים בישראל, ויכלול דיונים בנושא לצד חשיפה לטכנולוגיות ישראליות בתחום.

מועד הכנס 21.4.10, מ-9:00  עד 15:00 במוזיאון המדע בירושלים.

הכנס מתקיים בארגון של ידידי כדור הארץ המזרח התיכון ומוזיאון המדע ע"ש בלומפילד, ירושלים, בסיוע פרויקט ACCENT של האיחוד האירופי, קרן היינריך בל, וקואלציית "דרכים לקיימות".

להורדת תקצירי ההרצאות בכנס

תוכנית הכנס:


9:00-9:20  התכנסות ורישום
9:20-9:45 ברכות המארגנים וגב' נעמי צור סגנית ראש עירית ירושלים.
9:45-10:15  הרצאת פתיחה:  הערכות והסתגלות למשבר האקלים – תחזיות ועקרונות מנחים, פרופ' דני רבינוביץ', חבר הנהלת בי"ס פורטר ללימודי סביבה אונ' ת"א. מחבר הספר: הנה זה בא – כיצד נשרוד את שינויי האקלים.

10:15-11:30  מושב ראשון: מדיניות וטכנולוגיות שימור מים ואנרגיה במגזר העירוני.  פרקטיקות מיטביות בישראל ובעולם, יתרונות כלכליים וסביבתיים, השלכות תברואתיות ואמצעים להתמודדות עימן.

  • משה אבנון - רכז תחום מים, ניקוז וביוב במרכז השלטון המקומי.
  • ד"ר סיניה נתניהו - קבוצת תה"ל - קציר נגר עירוני, הערכת פוטנציאל וכדאיות כלכלית.
  • ד"ר מיקל אידל - מנכ"ל נוביאן ישראל ונציג פורום החברות טיהור מחזור מים אפורים בלשכת המסחר.
  • ירון זינגר ראש צוות פרוייקט הביופילטר בישראל (קק"ל) עמית מחקר במרכז לתכנון ערים רגיש למים, באוניברסיטת מונאש במלבורן. תפיסה, טיפול והחדרת מי-נגר עירוני למי - התהום- פרוייקט הביופילטר בכפר-סבא.

 

 11:45 -11:30 – הפסקת קפה

11:45-13:00  מושב שני: הסתגלות למשבר האקלים ושימור מים – מדיניות לאומית ואזורית. הזדמנויות כלכליות במדיניות בת קיימא. ישראל כמרכז אזורי/עולמי לפיתוח ויישום טכנולוגיות של שימור מים וקרקע.

  • מנחה : שרית כספי אורון – מדענית מים, אדם טבע ודין.
  • מיכאל זיידה– מנהל תחום תכנון ארוך טווח ברשות המים – על תוכנית האב החדשה למשק המים בישראל. 
  • משה פרלמוטר – רכז מים וחופים בחברה להגנת הטבע כנציג קואליציית המים של הארגונים הסביבתיים - עקרונות מנחים לתוכנית מקיימת למשק המים של הארגונים הסביבתיים.
  • ד"ר יוסי גוטמן – גאוהידרולוג ראשי חברת מקורות - השפעת שינוי האקלים על כמות המים הזמינים והערכות מקורות למחסור זה ברמה הלאומית והאזורית.
  • גדעון ברומברג - מנכ"ל ידידי כדור הארץ מזה"ת - משבר המים והערכות למשבר האקלים ברשות הפלשתינית

 

13:00-13:30  הפסקת צהריים ותצוגת טכנולוגיות ישראליות לשימור מים והתמודדות עם משבר האקלים.

13:30-15:15  הקרנת הסרט HOME באדיבות עמותת אקולונוע ושגרירות צרפת,  וסיור בתערוכה לגעת במים במוזיאון המדע.

מספר המקומות מוגבל, הקדימו להירשם:  talk@mada.org.il

נוצר בתאריך: 11/04/10
עודכן בתאריך: 30/03/11