Skip to main content
תערוכות

ארוחה משפחתית

דקל אייזנברג
מיצב וידאו (3:15 ד')

 

"ארוחה משפחתית" היא ניסיון לכנס מחדש תא משפחתי שהתפרק לפני שנים,
לארוחה המסורתית של ימי שבת בבוקר.
המיצב הינו מבנה תחליפי למפגש בין חמישה בני משפחה שמאז 1988 נפרדו, כל אחד בזמנו, מבית הגידול המשפחתי.
המיצב מנסה לשחזר באמצעים חלופיים את האיזון שהתקיים בתא האקולוגי המשפחתי שהתפרק, על-ידי כך שהוא מייצר לכאורה את אותה תקשורת יומיומית מוחשית שהתקיימה בין בני-משפחה: מפגש. מגע. קשר-עין. דיבור; על-ידי מתווכים טכנולוגיים שאינם נאמנים למקור.

על המילה "אקולוגיה"

ארנסט הקל הציע בשנת 1869 את המונח אקולוגיה.
מקור השם הוא המילה היוונית OIKOS שפירושה בית.
על פי הגדרתו, אקולוגיה היא ענף מחקר העוסק במכלול היחסים שבין האורגניזמים החיים לסביבתם או לבית גידולם. המילה יחסים מתארת את הדרך בה משפיע גורם אחד על השני.

דקל אייזנברג
ילידת 1980
סטודנטית שנה ג', בחלקה למדיה, "מוסררה" ,בית הספר לצילום, מדיה ומוסיקה חדשה ע"ש נגר.

נוצר בתאריך: 01/04/09
עודכן בתאריך: 17/01/11