Skip to main content
תערוכות

Can It

בפרויקט "!CAN IT" אני מעוניין להדריך לשימוש חוזר (Re-Use), דרך הצגה פעילה של התהליך, המדגימה באופן ממשי כיצד מתאפשרת עשייה נוספת ממוצר חסר-שימוש.

המכונה שבניתי, מוכיחה שניתן לתת לפסולת שאנו מייצרים חיים שניים במחיר סביבתי מינימאלי, ומציגה לראווה ייצור של חוליות להרכבה מפחיות משקה ריקות. המכונה תוכננה ונבנתה כדי לעבוד על טוהרת המכאניקה, כשהאנרגיה הנדרשת לשחזור הפחית  מסופקת כולה על ידי המשתמש.בחרתי בדרך זו מתוך רצון לשיתוף הצרכן בתהליך השחזור וייצור המוצר.


החוליות פורשות מגוון אין סופי של אובייקטים לבנייה: גופי תאורה, כלים למטבח ואובייקטים נוספים שביחד מגלמים בתוכם את הפוטנציאל הרב של חומר הגלם ויכולתו להתחיל מחדש את חייו כמוצר חדש.

בפרויקט זה אני מציג אפשרות אחת מבין רבות שמוכיחה את היכולת האמיתית והאחריות לחיים השניים {שחזור} שטבועה בנו היוצרים והצרכנים כאחד.

נוצר בתאריך: 01/04/09
עודכן בתאריך: 17/01/11