Skip to main content
header

אנרגיות מתחדשות

אחד המושגים שמרבים לשמוע היום הוא אנרגיה חלופית. לעתים משתמשים גם בביטוי "מקורות חלופיים להפקת אנרגיה". על מה בעצם מדובר? למה הכוונה? הרי ידוע שאנרגיה היא גודל הנשמר בטבע וכי אין לה מקורות והיא אינה מתכלה!

ואכן, כוונת הדברים היא כי קיימים משאבים בטבע (המכונים "מקורות אנרגיה"), שיכולים להשתנות בתהליכים שונים ומגוונים, אותם אפשר לנצל לצרכיו של האדם. תהליכים אלו מתוארים באופן כמותי על ידי שינוי באנרגיה. כך למשל, השינוי באנרגיה המתרחש בעת תהליך השרפה של נפט או של פחם (המכונים דלקים פוסיליים – מאובנים) מאפשר לנו לחמם את בתינו או ליצור זרם חשמלי. ואולם תהליכים אלו הם לרוב חד פעמיים: הרי אי אפשר לשרוף חבית נפט פעמיים!

גידולה של האנושות יחד עם התפתחותה מביאים לכך שמשאבים זולים וזמינים כמו נפט או פחם  עלולים להתכלות (לפי הערכות הנפט עוד כ-50 שנה, ופחם עוד כ-300 שנה). צריכת החשמל בישראל, לדוגמא, גדלה בקצב של כ-3.2% בשנה וצפויה, לפיכך, להכפיל את עצמה עד שנת 2025 בהשוואה להיום. בנוסף, תהליכי השרפה משפיעים לרעה על איכות האוויר שאנו נושמים וככל הנראה גם על התחממות כדור הארץ.

סיבות אלה ואחרות מובילות את החיפוש אחר "מקורות אנרגיה חלופיים" במקום הדלקים הפוסיליים: משאבים שאינם מתכלים ושהשימוש בהם גורם לנזקים קטנים יותר.

היכן אפשר למצוא משאב בלתי מתכלה שיוכל לספק את צרכיה ההולכים וגדלים של האנושות? התהליך העיקרי הגורם לשינויים על פני כדור הארץ - מהיווצרות של רוחות, יצירה של זרמים באוקיינוסים, היווצרות של מפלי מים ועד לצמיחה של צמחים - הוא בליעה של קרינת השמש. לכן מהווה קרינה זו את המשאב ("המקור") העיקרי לשינויי אנרגיה על פני כדור הארץ. אפילו "דלק מאובן" מקורו בבליעה של קרינת השמש על ידי יצורים חיים לפני מיליוני שנים. האדם משתמש כבר אלפי שנים בטכנולוגיות מסורתיות - גלגלי מים, מפרשים, תחנות רוח וכיוצא בזה - בשינויי האנרגיה שמחוללת קרינת השמש. בגלל משך הזמן העצום שבו צפויה קרינת השמש להמשיך ולהגיע אלינו היא נחשבת למשאב בלתי מתכלה ("אנרגיה מתחדשת") וכך גם "תוצריה": רוחות, זרמי מים ועוד.

יש לציין כי מרבית הטכנולוגיות החדשות כדוגמת אלו המבוססות ישירות על בליעת קרינת השמש ("אנרגיה סולארית"), על הרוח או על תאי מימן, עדיין לא יכולות לספק אלא אחוז קטן מצרכיה של האנושות כך ששרפה של דלקים תמשיך ככל הנראה לשמש אותנו עוד זמן רב.

נוצר בתאריך: 19/03/09
עודכן בתאריך: 08/12/11