Skip to main content

המוח במחקר

התערוכה ירדה באפריל 2010


מסע אל תוך המוח

המוח הוא הישות המורכבת והמרתקת ביותר ביקום. במשך השנים הושקע מאמץ אדיר בהבנת המוח ותפקודו; מאמצים אלו יימשכו בעשורים הבאים.

אנו רחוקים מהבנה מלאה של המוח (בהנחה שמוחותינו מסוגלים להגיע להבנה כזו!) אולם מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד שבירושלים חש שהגיעה העת "לחשוף את המוח" לציבור הרחב.

חקר המוח בישראל מתקדם מאוד, והמרכז הבין תחומי לחישוביות עצבית (ICNC) שבאוניברסיטה העברית מהווה מוקד חשוב בתחום מחקר זה. לכן, מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים והמרכז הבין תחומי לחישוביות עצבית משתפים פעולה בפרויקט רחב יריעה בן חמש שנים, אשר יציג לציבור הרחב באופן מאתגר את החידושים העדכניים ביותר בחקר המוח, בייחוד אלו המתרחשים בישראל.

 הקליקו על הלוגו כדי לעבור לאתר המוח

  

נוצר בתאריך: 15/12/08
עודכן בתאריך: 26/05/13