האם כספיון יכול לראות את הלוויתן מקרוב?

מספר הדף הנוכחי:
762