שבשבת כפות - שלב רביעי - התקנת הכנפיים וסיום הבנייה

מספר הדף הנוכחי:
1550