שבשבת כפות - שלב שלישי - בניית זרועות השבשבת

מספר הדף הנוכחי:
1549