שבשבת כפות - שלב שני - הציר ומערך הציר

מספר הדף הנוכחי:
1548