שבשבת כפות - שלב ראשון - איך מוצאים את מרכז הפקק?

מספר הדף הנוכחי:
1547