לראשונה בישראל מונתה אישה למנהלת תחנת כוח

מספר הדף הנוכחי:
13234