מדוע מסרבים הישראלים לשכר של 15 אלף שקל?

מספר הדף הנוכחי:
12032