Skip to main content
header

הוכרזו הזוכים לתכנון מוזיאון הטבע בירושלים

11.07.12 | 0 תגובות
עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הקרן לירושלים ומוזאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים בשיתוף עם ועדת ההתחרויות של עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל, הכריזו על תחרות פומבית בין אדריכלים בארץ ובעולם, לתכנון מוזאון הטבע ירושלים  – קמפוס טבע, מדע וטכנולוגיה בגבעת רם. מטרת התכנית היא הכנת תכנית אב לכל רצועת המוזאונים, מצומת מוזאון ישראל ועד לכניסה לאוניברסיטה. התכנית תכלול הקמת בניינים למוזיאון הטבע ויצירת מתחם מוזיאלי משותף של מוזאון הטבע עם מוזיאון המדע הקיים, תוך מתן מענה  לצרכים העכשוויים והעתידיים של מוזיאון המדע.

חזון מוזאון הטבע החדש בירושלים הוא להציג נושאים הנמצאים על סדר היום העולמי: כדור הארץ, החיים על פני כדור הארץ ויחסי הגומלין בין אדם וסביבתו, תוך שימת דגש על חשיבות  הסביבה לאיכות חיינו. המוזאון יעסוק בתחומי מדע רלוונטיים לקיומנו ויתמקד במרחב בו אנו חיים: תצוגות של הממצאים המרכזיים של אוספי הטבע הלאומיים המופקדים בידי האוניברסיטה העברית, לצד הצגת מחקרים עדכניים של מעבדות המחקר של האוניברסיטה העברית ומוסדות מחקר אקדמיים נוספים, ותגובה בזמן אמת לתופעות טבע ולאירועים. המוזאון ישמש מרכז למידה בנושאי טבע וסביבה, יספק חוויות תרבותיות למגוון רחב של קהלים וישמש כמוקד לבילוי ומקום למפגש לתושבי העיר ולתיירים.

הזוכים בתחרות הפומבית הם משרד האדריכלים שוורץ-בסנוסוף (אדריכל גבי שוורץ) בשיתוף משרד SO arch. משרד האדריכלים שוורץ-בסנוסוף תכנן בין השאר את הספרייה החדשה במכללת כינרת, מרכז מדיה ותקשורת במכללת עמק יזרעאל ואת כפר המשתלמים בטכניון. בנוסף אחראי המשרד לשכונת מגורים בכרמיאל שזכתה בפרס רכטר לאדריכלות בשנת 2003. ההדמיות מתוך אתר חברת האדכילים.

למקום השני בתחרות הגיע משרד יסקי-מור-סיון ובמקום השלישי משרד פרי דווידוביץ'. במקום הרביעי דורג המשרד של הגרמני ארמנד גרנטוש ובמקום החמישי משרד o2a של האדריכלים עמית מנדלקרן ועומר בר.דימוי: אדר. גבי שורץ -שורץ בסנוסוף אדריכלים  אדר. שחר לולב ואדר. עודד רוזנקאיר