Skip to main content
header

פורמאטים להצגת נושא מדעי

הצגת מחקר מדעי יכולה להיעשות במספר דרכים כאשר כל אחת מהדרכים משרתת מטרות שונות ובעלת מאפיינים שונים.

תוכלו ללמוד כאן איך לכתוב ולהכין:

נוצר בתאריך: 16/02/09
עודכן בתאריך: 17/01/11