Skip to main content
header

מאמר מחקרי ניסויי

המאמר המחקרי הניסויי מופנה לקהילת החוקרים העוסקים בתחום ומתאר ממצא ניסויי חדש.

למאמר כזה יש פורמט קשיח:

  • תקציר – Abstract
  • מבוא – Introduction
  • שיטות וחומרים – Methods and materials
  • תוצאות -  Results
  • דיון – Discussion


יחודו של פורמט זה הוא בהיותו מותאם להעברה של ידע מדעי בתמציתיות ובבהירות רבה ככל האפשר – לאלה המאומנים לקרוא אותו!

הנחיות לכתיבת מאמר מדעי

מאמר מדעי צריך לכלול החלקים הבאים:

1. כותרת

מתארת את תוכן המאמר. חשוב שיופיעו בה מספר מילות מפתח ככל שניתן, והיא צריכה להיות ברורה.

2. תקציר

מכיל סיכום של הנקודות המרכזיות הכתובות במאמר.


3. הקדמה

- אורכה לא עולה על 400 מילים בדרך כלל.
- עליה לתת רקע על נושא המחקר.
- עליה לתת סקירה תמציתית של מה שידוע כיום בנושא המחקר, עם ציטוטים ממאמרים מתאימים.
- עליה לציין את המידע שחסר להבנת הנושא, ולתת את הסיבה למחקר הנוכחי.

4. שיטות וחומרים 

- תיאור הציוד והחומרים בהם השתמשו במהלך המחקר.
- תיאור מהלך הניסוי.
- תיאור התצפיות שבוצעו.
- תיאור של שיטות ניתוח הנתונים.

5. תוצאות:

- המידע שהתקבל במהלך המחקר.
- טבלאות וגרפים המסכמים את תוצאות הניסויים.
- טקסט שמציין את המאפיינים העיקריים המוצגים בגרפים ובטבלאות.
- הנתונים המוצגים באמצעות הגרפים והטבלאות ברורים מספיק גם ללא צורך בטקסט, והטקסט עצמו ברור דיו, גם ללא הנתונים המוצגים בגרפים ובטבלאות.

 

6. טבלאות וגרפים:

- צריכים להיות ממוספרים לפי הסדר לאורך המאמר.
- יש צורך במהלך המאמר להתייחס לכל טבלה, אך גם בטבלה צריכה להיות כותרת ברורה, שמביעה את התוכן שלה.
- יחידות המספרים בטבלה צריכות להיות מצוינות באופן ברור.
- אם הטבלה מכילה גם נתונים מפרסום קודם, יש לציין את המאמר ממנו נלקחו הנתונים.
- הוספת מספר רב של טבלאות מקשה על הבנת הטקסט ולכן יש להימנע מכך.

7. מסקנות ודיון:

- סיכום התוצאות המרכזיות של הניסויים שהופיעו במאמר.
- השוואה בין תוצאות הניסויים במאמר הנוכחי, לבין תוצאות ניסויים של חוקרים אחרים באותו תחום.
- הצגת מסקנות מנומקות.
- השוואה בין מסקנות המאמר הנוכחי לבין מסקנות של חוקרים אחרים.
- ציון ההשלכות המעשיות של ממצאי המאמר.
- ציון מחקר/י המשך הדרוש/ים להבנת הנושא.

8. תודות

כל עזרה אקדמית מדעית או טכנית צריכה לקבל הכרת תודה.

9. מראי מקום (סימוכין) 

המחשה של כללי הכתיבה

כותרת

מתארת את תוכן המאמר. חשוב שיופיעו בה מספר מילות מפתח ככל שניתן, והיא צריכה להיות ברורה.

דוגמאות מהמאמר

תנועת זרוע התמנון  הגמישה דומה לתנועת הזרוע האנושית המפרקית

הסבר

הכותרת זו מכילה את מילות המפתח הבאות: תנועה, זרוע, תמנון, מפרק, וזרוע האנושית


תקציר

מכיל סיכום של הנקודות המרכזיות הכתובות במאמר.

דוגמאות מהמאמר

    * לזרוע התמנון אין שלד קשיח ולכן היא יכולה להתכופף לכל כיוון בכל נקודה לאורך הזרוע.
    * כאשר צילמו באמצעות שתי מצלמות ווידאו תנועת תפיסה והגשה לפיו של התמנון, נמצא שסדר הפעולות שמבצעת הזרוע חוזר על עצמו, באופן דומה מאוד לאופן התנועה של הזרוע האנושית.
    * יצירת מבנה מפרקי בזרוע התמנון מצמצמת את הצורך לשלוט על מערכת של אין סוף אפשרויות תנועה, ומאפשרת לו לשמור על רמת דיוק גבוהה, בביצוע תנועות ההגשה אל פיו.

 הסבר 

* סיכום בפחות מ-100 מילים: משפט הראשון מסכם את ההקדמה
* משפט השני מסכם את השיטה והתוצאות
* משפט השלישי מסכם את הסיכום

הקדמה

* אורכה לא עולה על 400 מילים בדרך כלל.
* עליה לתת רקע על נושא המחקר.
* עליה לתת סקירה תמציתית של מה שידוע כיום בנושא המחקר, עם ציטוטים ממאמרים מתאימים.
* עליה לציין את המידע שחסר להבנת הנושא, ולתת את הסיבה למחקר הנוכחי.

דוגמאות והסברים

"זרוע התמנון מורכבת כמעט כולה מסיבי שריר קטנים" - ניתן רקע  על מבנה זרוע התמנון.

"זרועות התמנון יכולות לשנות את אורכן, להתארך ולהתקצר. אילוץ הנפח הקבוע פירושו, כי הקטנת הקוטר מתבטאת בעלייה באורך הזרוע."  - ניתן  רקע על אופן תפקוד זרוע התמנון.

"מטרת המחקר הייתה לתאר את הדרך שבה התמנון יוצר מפרקים בתנועת ההבאה אל הפה. המחקר מנסה לענות על השאלה מהו הסדר בו נוצרים המפרקים." - ניתנת סיבה למחקר הנוכחי

אורך ההקדמה - 393 מילים.

פירוט המאמרים המצוטטים - o Kier and Smith (1985), o Kier (1992),  הוכנר וגוטפרוינד (1998)

שיטות וחומרים

* תיאור הציוד והחומרים בהם השתמשו במהלך המחקר.
* תיאור מהלך הניסוי.
* תיאור התצפיות שבוצעו.
* תיאור של שיטות ניתוח הנתונים.

דוגמאות

חיות הניסוי - "כל החיות בהן השתמשו במחקר זה היו זנים של תמנון Octopus vulgaris

אילוף החיות - "התמנונים אולפו לשלוח את זרועותיהם לעבר מטרה"

צילום התנועה - "תנועות התפיסה צולמו על ידי שתי מצלמות וידאו"

ניסויים בזרועות תמנון קטועות- "כדי לקבל תנועה של זרועות ללא עצבים, נקטעה זרוע אחת של התמנונים" 

הסבר

 ניתן תאור מפורט על: חיות הניסוי ואילופם, ציוד הצילום ודרך העבודה. חוקר הקורא את המאמר יוכל לחזור על הניסוי.

דוגמא

נרשמו כ - 100 תנועות, ומתוכם רק ב-24 תנועות, שנעשו על ידי 5 חיות, מיקום האוכל וה"מפרקים" נצפו על ידי שתי המצלמות במהלך התנועות ומדידות אלו. לכן רק 24 התנועות האלו פוענחו.  

הסבר

ניתן תיאור התצפיות שבוצעו

תוצאות

* המידע שהתקבל במהלך המחקר.
* טבלאות וגרפים המסכמים את תוצאות הניסויים.
* טקסט שמציין את המאפיינים העיקריים המוצגים בגרפים ובטבלאות.
* הנתונים המוצגים באמצעות הגרפים והטבלאות ברורים מספיק גם ללא צורך בטקסט, והטקסט עצמו ברור דיו, גם ללא הנתונים המוצגים בגרפים ובטבלאות.

דוגמה

במחקר השתמשו במדידות הוידאו כדי לקבוע את נקודות הזמן של מספר אירועים מרכזיים

נמצא שכל התנועות חוץ מאחת חזרו על אותו סדר של פעולות (איור 1). קודם כל האוכל נתפס אחר כך נוצר "מפרק כף היד" ורק אחר כך נוצר "מפרק המרפק". היה עיכוב משמעותי בין יצירת "מפרק כף היד" ו"מפרק המרפק" (0.1 ± 0.11s, p= 2 x 10-4 [paired t test])

הסבר

טקסט שמציין את המאפיינים העיקריים המוצגים בגרפים ובטבלאות.

דוגמה

"בניסויים אחרים היה ניסיון ליצור תנועות הגשה דומות בשבע זרועות בהן נותק הקשר הנירולוגי בין מוח התמנון לבין מערכת העצבים בזרועותיו... כלל לא ניתן היה לעורר תנועות הגשה. בכל הניסיונות, האוכל נתפס על ידי כפתורי ההצמדה וכפי שמתואר על ידי (1971) Altman תנועות מתואמות של כפתורי ההצמדה ניסו להעביר את האוכל בכוון בסיס הזרוע, זאת אומרת, לכוון בו היה נמצא הפה בתמנון נורמלי."  

הסבר

גם תוצאות שליליות נרשמו

טבלאות וגרפים

* צריכים להיות ממוספרים לפי הסדר לאורך המאמר.
* יש צורך במהלך המאמר להתייחס לכל טבלה, אך גם בטבלה צריכה להיות כותרת ברורה, שמביעה את התוכן שלה.
* יחידות המספרים בטבלה צריכות להיות מצוינות באופן ברור.
* אם הטבלה מכילה גם נתונים מפרסום קודם, יש לציין את המאמר ממנו נלקחו הנתונים.
* הוספת מספר רב של טבלאות מקשה על הבנת הטקסט ולכן יש להימנע מכך.

דוגמא

הסבר

* המאמר מתיחס לאיור בתוצאות ובמסקנות

* יחידת הזמן (שניות) מופיעה בציר האופקי. במקרה זה אין יחדות לציר האנכי

הזמנים של 5 אירועים מרכזיים שונים בתנועת ההגשה אל הפה של התמנון מצוינים עבור 24 תנועות שונות.

כל תנועה מצוינת בשורה נפרדת, כל אירוע מצוין על ידי צבע אחר.
1) תפיסת האוכל- אדום
2) יצירת "מפרק יד" בקרבת האוכל – ירוק
3) יצירת "מפרק מרפק"- צהוב
4) תנועת קצה הזרוע לעבר בסיס הזרוע – כחול
5) הגעת האוכל לפה – שחור.

* הטקסט המלוה מביע את תוכן האיור

* לא היה צורך ביותר איורים ולכן יש רק איור אחד

מסקנות ודיון

הנחיות:

* סיכום התוצאות המרכזיות של הניסויים שהופיעו במאמר.
* השוואה בין תוצאות הניסויים במאמר הנוכחי, לבין תוצאותניסויים של חוקרים אחרים באותו תחום.
* הצגת מסקנות מנומקות.
* השוואה בין מסקנות המאמר הנוכחי לבין מסקנות של חוקריםאחרים.
* ציון ההשלכות המעשיות של ממצאי המאמר.
* ציון מחקר/י המשך הדרוש/ים להבנת הנושא.

דוגמא

כאשר הזרוע מגיעה למטרתה, כפתורי ההצמדה תופסים בה כמו אצבעות. בשלב הבא הזרוע מביאה את האוכל אל הפה, באופן הדומה מאוד לתפקודה של היד האנושית.

הסבר

הוצג סיכום של התוצאות המרכזיות שהופיעו במאמר

דוגמא

אם היינו רוצים להגדיר את מספר דרגות החופש שמאפיינות את תנועת זרוע התמנון, היינו מגיעים למספר אינסופי, Yekutieli et al. (2005).
על ידי יצירת מבנה מפרקי הדומה לזרוע האנושית, התמנון מפשט את הצורך לשלוט על מערכת של אין סוף אפשרויות תנועה. עוד...

הסבר

השוואה עם ניסויים של חוקרים אחרים באותו תחום

דוגמא

אינפורמציה זו, יחד עם העובדות שזוויות ה"מפרקים" נוצרות בסדר קבוע (איור 1) וששני גלי תנועות השריר מתקדמים בכיוונים מנוגדים לאורך הזרוע Sumbre et al (2006), תומכים בהשערה הבאה: גירוי שנוצר על ידי האובייקט שנתפס, יוצר מנגנון היקפי כנראה על ידי מרכז מוטורי גבוה במוח. 

הסבר

מסקנה ונימוקה

דוגמא

נראה שתנועת ההגשה המשותפת היא דוגמה ייחודית ונדירה באבולוציה, להתפתחות פונקציונלית מקבילה (קונברגנציה) בה תרמו שני גורמים בלתי תלויים - צורת תנועה ובקרה עצבית להשגה של מטרה משותפת.

נראה שהשילוב בין תנועה מוגבלת בזרוע מפרקית ואסטרטגיית שליטה תנועתית יחד עם תנועות פשוטות בדפוס קבוע ובתאום עצמי, נותן פתרון אופטימלי להשגת תנועות מדוייקות.

הסבר

השלכות המעשיות של ממצאי המאמר

נוצר בתאריך: 16/02/09
עודכן בתאריך: 17/01/11