Skip to main content
header

שיתופי פעולה בינלאומיים - יוני 2014

01.06.14 | 0 תגובות
Human Brain Project, Education Workshop: פרויקט של האיחוד האירופי.

מיה הלוי מנהלת המוזיאון תשתתף בפנל פתוח בו ידונו בדרכים שונות להצגת מחקרי המוח לציבור הרחב באמצעות מוזיאוני מדע ומערכות חינוך. הלוי תציג את היוזמה של הקמת פורום בינלאומי של מוזיאוני מדע, שיפעלו יחד לפיתוח דרכי תצוגה חדשניות להצגת מחקר עדכני בתחום המוח, בהובלת מוזיאון המדע בירושלים. אוניברסיטת תל אביב, 18-20 ביוני.

באירופה יתקיים החודש הכנס של ESOF , Euroscience Open Forum. כנס מאד גדול המתקיים אחת לשנתיים ומשמש כבמה המרכזית של אירופה להצגת המחקר העדכני לחוקרים, לסטודנטים ולאנשי תקשורת מדעית.

הכנס יתקיים השנה בקופנהגן והוא מכיל תכנית עשירה ומגוונת. במסגרת כנס זה תציג מיה הלוי את פרויקט ENGINEER, פרויקט במימון האיחוד האירופי אותו יזם ומנהל מוזיאון המדע ע""ש בלומפילד ירושלים בשיתוף עם מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, בפנל שיעסוק בשילוב לימודי הנדסה בחינוך המדעי. קופנהגן, 26 ביוני.

לצד ESOF יתקיימו גם כנסי לוויים שונים ביניהם: אירועי הפרלמנט המדעי לנוער והכנס השנתי של ארגון אירועי ופסטיבלי המדע של אירופה, EUSEA. מטרת הכנס של EUSEA היא לעודד השתתפות אזרחים בתהליכים של קבלת החלטות בנושאים מדעיים וטכנולוגיים באמצעות תקשורת מדעית. דפנה עפרון, מנהלת קהל במוזיאון וחברה בהנהלת EUSEA, הייתה שותפה בוועדת ההיגוי של הכנס. קופנהגן, 20-21 ביוני.