Skip to main content
header

שיתופי פעולה בינלאומיים - מאי 2014

01.05.14 | 0 תגובות
פרויקט ENGINEER

מפגש של המוזיאונים השותפים בפרויקט אינג'ינר, פרויקט במימון האיחוד האירופי ביוזמה ובהובלה של המוזיאון. בתכנית: סקירה ותובנות מהפעילות הנרחבת שהתקיימה לכל אורך שנת הלימודים האחרונה בכל 10 המדינות המשתתפות בפרויקט;  ואירוע מיוחד בהשתתפות מנהלי מוזיאוני מדע, אנשי תעשייה, מקבלי החלטות וקובעי מדיניות בתחום החינוך המדעי  באירופה,  בנושא שילוב לימודי הנדסה. 

כחלק מהאירוע יציג צוות המוזיאון את פרויקט אינג'ינר למשתתפים.  המפגש יתקיים בהאג, הולנד. 19 במאי
 
כנס ארגון המוזיאונים למדע של אירופה-  ECSITE, האג, הולנד

אסתי ברזנר, מנהלת חינוך ומיה הלוי, מנהלת המוזיאון ייצגו את המוזיאון באירוע, ינחו סדנאות ויציגו את פעילות המוזיאון בסימן פרויקט  ENGINEER: 
 
  • סדנא על כלים ואמצעים חינוכיים שפותחו בפרויקט ENGINEER. הסדנא מיועדת למדריכים ולאנשי חינוך. 
  • סדנא על דרכים לשילוב מגזרי אוכלוסייה בפעילויות  מוזיאוני מדע.
  • מושב שעוסק בדרכים חדשות לבניית שיתופי פעולה בין מערכת החינוך הפורמלית ומערכת החינוך הבלתי פורמלית.
  • מושב שמטרתו לעודד תלמידים לבצע מחקרים  במסגרת אקדמית  באמצעות מוזיאוני מדע. 
  • מושב לכלל משתתפי הכנס במטרה לחשוף את כל 10 יחידות הפעילות שפותחו על ידי 10 מוזיאוני מדע שונים באירופה במסגרת פרויקט אינג'ינר. 
  • אירוע מיוחד למנהלי מוזיאונים ולמקבלי החלטות על שילוב לימודי הנדסה בתוכניות הלימודים באירופה