Skip to main content
header

למערכת החינוך - מאי 2014

01.05.14 | 0 תגובות
הזוכים בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל ייצגו את ישראל בתחרות הבינלאומית של חברת אינטל אייסף, שתתקיים השנה בארה"ב. חברי המשלחת הם: 
 
  • אבי דובובסקי, רועי שפרן ותאמר חמוד שזכו במקום הראשון בתחרות הישראלית ובפרס אינטל לציון 40 שנות פעילות בישראל על עבודתם: מערכת לטיפול מידי בדליפות נפט ממכליות. השלושה לומדים בבית הספר מקיף ומכללה אורט פסגות ע"ש ברוך ונגר בכרמיאל
  • דניאל יוסקוביץ מבית הספר למדעים ולאמנויות בירושלים עם עבודתו על שכיחות פולימורפיזם rs356219  בגן α-synuclein אצל חולי גושה ופרקינסון
  • שחר זילברשטיין מבית ספר תיכון עירוני מקיף א', באר שבע, עם עבודתה סודות כמוסים במשולשים צ'יביאניים
  • חנא מועלם מבית הספר תיכון בפטיסטי, נצרת, עם עבודתו לשיפור יעילות משקפי רב-חריר (pinhole glasses) 
  • נועה שולמי מבית הספר על יסודי משגב, משגב, עם עבודתה על אפיון אנזים בעל פוטנציאל תרומה לתהליך הפקת ביודלק מביומסה
התחרות מתקיימת בארץ 17 שנים בתמיכה ובמימון של חברת אינטל ישראל ומנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, בניהול מוזיאון המדע.
 
אלפי תלמידים ישתתפו בחודש מאי בפעילות חינוכית של המוזיאון:
  • תלמידי מצוינות 2000 : אירוע ייחודי של מנח"י
  • יריד עבודות חקר של תלמידים: תכנית בת-קול לעידוד חשיבה ופיתוח יצירתיות.
  • מפגשי סיום של חוגים במוזיאון בהשתתפות תלמידים, מורים והורים. כך יתקיימו אירועי סיום לתלמידי אגף שח"ר ממזרח העיר ולמשתתפים בחוג מוח דו-לאומי. 
  • חגיגה בית ספרית כולל השאלת תערוכות, הדרכות בתערוכות לתלמידים, הדגמות, הפעלות ואירוע סיום לכל המשפחה.