Skip to main content
header

למערכת החינוך - אפריל 2014

31.03.14 | 0 תגובות

ליצירת קשר בנוגע למפגשי מדע במוזיאון וביקור קבוצות, הקליקו כאן

ימי עיון למורים ולגננות:

-    80 מורים לפיזיקה ולאמנות ישתפו בפעילות במוזיאון כחלק מיום עיון משותף למורים בבתי הספר העל יסודיים. 10 באפריל

-    מוזה למדע: מפגש שביעי ואחרון בסדרת השתלמויות לגננות שמטרתה להפוך גני ילדים לסביבה מדעית חוקרת. 29 באפריל

-    מדע ומגדר. יום עיון ל - 50 מורים מרשת עמל במטרה לעודד בחירה של לימודי מדעים וטכנולוגיה של בנות. 30 באפריל.

חוגים למצטיינים ולמוכשרים:

במוזיאון מתקיימים חוגים לתלמידים מצטיינים, יהודים וערבים במטרה לעורר את הסקרנות, להרחיב את מגוון התחומים המדעיים אליהם נחשפים התלמידים ולעודד בחירה בלימודי המדעים.

התנסויות מרכזיות:

מאות רבות של תלמידים ממשיכים ומשתתפים גם החודש בתכנית התמיכה בהתנסויות המרכזיות של המינהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך המופעלת ע"י המוזיאון. התכנית שזוכה להצלחה רבה ולמכתבי תודה מצד מורים, מחנכים ומנהלי בתי הספר, מיועדת לתלמידי כיתות ו', ו-ח' בירושלים ובסביבתה. התלמידים המשתתפים מעמיקים בנושא נבחר מתוך תכנית הלימודים בשלושה מפגשים ברצף – פעמיים בבית הספר וביניהם ביקור אחד במוזיאון.

נמשכת ההרשמה למפגשי המדע לתלמידים בכל הגילאים, החל מילדי הגן ועד למפגשי מדע לתלמידי י"א – י"ב הלומדים מדעים לבגרות ברמה של חמש יחידות.