Skip to main content
header

שיתופי פעולה בינלאומיים - ינואר 2014

01.01.14 | 0 תגובות
במסגרת הפרויקט האירופאי היוקרתי ' Human Brain Project' בו שותף המוזיאון שלנו, יחד עם עוד ארבעה מוסדות מחקר בישראל ולמעלה מ- 80 מוסדות מחקר בעולם, נקיים במהלך חודש ינואר סדנא עם מומחים משוויץ מצוות הפרויקט, ועם חוקרים ומעצבים מישראל, לפתוח רעיונות ראשונים וגישות חדשות להצגת המחקר העדכני לצבור הרחב במוזיאוני מדע.