Skip to main content
header

פעילויות דצמבר 2013 למערכת החינוך

24.11.13 | 0 תגובות
מפגשי מדע חדשים לתלמידים והזדמנות אחרונה לקבלת הנחה:

נמשכת ההרשמה למפגשי מדע לתלמידים לשנת הלימודים תשע"ד לכל הגילאים. במוזיאון מגוון רחב של מפגשי מדע לתלמידים, ובמהלך שנת הלימודים תשע"ד יתווספו מפגשים חדשים. המפגשים מותאמים לגילאים ולמגזרים השונים. חלקם תומכים בתכנית הלימודים וחלקם מרחיבים ומעשירים אותה.

הזדמנות אחרונה לקבלת הנחה למגיעים לפעילות עד סוף דצמבר: 25 ₪ לתלמיד במקום 29 ₪ לתלמיד (ל- 100 תלמידים ומעלה).

מפגשי מדע חדשים לשנת הלימודים תשע"ד:
  • עיניים לעולם. לתלמידי כיתות א' - ב' (החל מנובמבר 2013)
  • עונות השנה. לתלמידי כיתות א' - ב' (החל מדצמבר 2013)
  • סיבוב במוזיאון. לתלמידי כיתות ה' - ו' (החל מנובמבר 2013)
  • חושבים ומחשבים. מפגש מחודש לתלמידי כיתות ה'-ו'-ז'
  • רואים את האור. לתלמידי כיתות י' (החל מינואר 2013)
  • קאפצ'ה (מדעי המחשב). לתלמידי כיתות ט' - י' (החל מינואר 2014)

ליצירת קשר בנוגע למפגשי מדע במוזיאון וביקור קבוצות, הקליקו כאן

ניתן לשלב סדנת אתגר הנדסית ייחודית כחלק ממפגש מדע בנושא "אוויר אוויר" לתלמידי כיתות ד' ו-ה'. אורך המפגש המשולב – 3 שעות (במקום שעתיים). ללא עלות נוספת. ההנחה תקפה עד 31 במרץ 2014.

התנסויות מרכזיות:

הסתיימה ההרשמה לתכנית והחל שלב תיאום ההדרכות לבתי הספר שנרשמו לתכנית התמיכה בהתנסויות מרכזיות שמוביל מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, בתמיכת הרשויות המקומיות. מטרת התכנית לתמוך בהוראת המדע והטכנולוגיה ע"י התנסויות תלמידים בשלבים שונים של החקר המדעי במוזיאון ובבתי הספר.

כ-300 כיתות נרשמו לתכנית במוזיאון, שכוללת בשלב זה שתי יחידות הפעלה: רואים קולות לתלמידי כיתות ו' בנושא אור וקול,  ואינטראקציה וכוחות בנושא חוקי ניוטון לתלמידי כיתות ח'.

הפעילות כוללת מפגש מקדים בכיתה, ביקור במוזיאון ומפגש המשך המתקיים גם הוא בכיתה.

חוגי מוכשרים אגף שח"ר:

בדצמבר יחלו לפעול במוזיאון חוגי אגף שח"ר, משרד החינוך. החוגים, פרי שיתוף פעולה בין אגף שח"ר במשרד החינוך והמוזיאון, מיועדים לתלמידים מוכשרים בכיתות  ד'-ו' מהמגזר היהודי והערבי. למעלה מ – 100 תלמידים משתתפים בתכנית שחושפת אותם לתכנים מדעיים וטכנולוגיים, רלבנטיים לחיי היומיום, ומאפשרת להם להתנסות בשלבים שונים של תהליך החקר המדעי.

לחלק מהקבוצות מתלווה מדריך צעיר המתנדב במוזיאון במסגרת "מחויבות אישית".

השתלמות לגננות:

מוזה למדע - השתלמות לגננות, שישה מפגשים במסגרת תכנית מיוחדת ל – 20 גנים, בתמיכת משרד החינוך. התכנית לגני הילדים כוללת ארבעה מפגשים: פעילות פתיחה בגן הילדים בהדרכת צוות המוזיאון, ושלושה ביקורים של ילדי הגן במוזיאון.