Skip to main content
header

שיתופי פעולה בינלאומיים - אוקטובר 2013

24.09.13 | 0 תגובות


מוזיאון המדע בירושלים שותף בפרויקט המוח האנושי (Human Brain Project, HBP), מיזם ענק המתוקצב על ידי האיחוד האירופי ביותר ממיליארד אירו.

הפרויקט אמור לקדם את חקר המוח בצורה משמעותית בעשור הקרוב, דרך מיפוי תהליכים במוח האנושי באמצעות מודלים מתמטיים; פיתוח טיפולים למחלות שמקורן במוח, כמו אלצהיימר ופרקינסון; בניית בסיס נתונים ניתן להשוואה של כל המחלות, התסמינים שלהן ודרכי הטיפול כדי למצוא שיטות טיפול מתקדמות, אך גם דרך עיסוק בהיבטים חברתיים ואתיים של שימוש במחשבי-על לחקר המוח האנושי.

אחת ממטרות המיזם היא להנגיש את הידע לקהל הרחב על ידי פיתוח ותצוגה של תערוכות ופעילות במוזיאוני מדע באירופה, משימה עליה אמון מוזיאון המדע בירושלים.

במיזם שותפים חוקרים ישראלים ממכון ויצמן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה.