Skip to main content
header

למערכת החינוך - אוגוסט 2013

31.07.13 | 0 תגובות


החלה ההרשמה למפגשי מדע לתלמידים לשנת הלימודים תשע"ד לכל הגילאים. במוזיאון עשרות מפגשי מדע לתלמידים ובמהלך שנה"ל תשע"ד יתווספו מפגשים חדשים. המפגשים מותאמים לגילאים השונים ולמגזרים השונים.

הטבה למגיעים לפעילות עד סוף דצמבר: 25 ₪ לתלמיד במקום 29 ₪ לתלמיד. (ל- 100 תלמידים ומעלה).

מפגשי מדע חדשים לשנת תשע"ד:
  • משחקי צלליות. לגיל הרך (החל מדצמבר 2013)
  • עיניים לעולם. לתלמידי כיתות א' ב' (החל מנובמבר 2013)
  • עונות השנה. לתלמידי כיתות  א' ב' (החל מנובמבר 2013)
  • סיבוב במוזיאון. לתלמידי כיתות ה' ו' (החל מנובמבר 2013)
  • חושבים ומחשבים. מפגש מחודש לתלמידי כיתות ה'-ו'
  • רואים את האור. לתלמידי כיתות י' (החל מנובמבר 2013)
  • קאפצ'ה. לתלמידי כיתות ט' י' (החל מדצמבר 2013)

לקטלוג המלא של מערכת החינוך

מדענים צעירים

במהלך חודש אוגוסט יערכו שני מפגשי הכנה לזוכי תחרות מדענים ומפתחים צעירים 2013 אשר ייצגו את ישראל בתחרות האיחוד האירופי שתתקיים השנה בחודש ספטמבר בפראג.

ארבעה זוכים עם שני פרויקטים ייצגו את ישראל בתחרות: ויקטור איסרוב  מבית הספר  ש"י עגנון, נתניה, עם עבודתו בפיזיקה "תנודות הרמוניות של יונים במלכודות מולטיפוליות"; ובר היקרי ,זיו בוגוסלבסקי ועידן דינוביצקי מבית הספר תיכון עירוני ע"ש משה שרת, נתניה, עם עבודתם  בטכנולוגיה ומדעי המחשב "שיפור העצמאות התפקודית של משותק באמצעות תקשורת אל-חושית".

בתחרות אינטל אייסף העולמית שהתקיימה בחודש מאי בפניקס אריזונה   זכו הנציגים הישראליים במקום השני בתחום ההנדסה, במקום הרביעי בתחום הכימיה, ובפרסים של האקדמיה המדעית הסינית והמכון האמריקני לגיאולוגיה.

יום עיון לעובדי הוראה – בנושא מדע ומגדר, לצוות ביה"ס היסודי היובל, ממודיעין

בשיתוף עם היחידה לשיויון מיגדרי במשרד החינוך.