Skip to main content
header

למערכת החינוך - יוני 2013

30.05.13 | 0 תגובות
חגיגת מדע בית ספרית: מספר בתי ספר, מירושלים ומחוצה לה, בחרו לערוך את חגיגות סיום השנה לתלמידיהם בפן מדעי במוזיאון. במסגרת האירועים ישתתפו כל מורי ותלמידי בתי הספר ובני משפחותיהם, והם יכללו סיורים מודרכים בתערוכות המוזיאון, התנסויות חווייתיות בין מוצגי התערוכות, הדגמות מדעיות ומופע עם ד"ר מולקולה באודיטוריום המוזיאון.

אירועי סיום לתלמידי חוגים: מתכנת דומה של חגיגות סיום שנה תיערך גם ל-100 תלמידי חוגי אגף שח"ר, ערבים ויהודים ממזרח העיר וממערבה. משתתפי החוגים ובני משפחותיהם ישתתפו בחגיגות מדע במוזיאון שיציינו את סיומם של הקורס השנתיים לתלמידים.

מפגשי פעילות להתנסויות מרכזיות: בחודש יוני יתקיימו מפגשי פיילוט לפעילויות חדשות לתלמידי כיתות ו' ו-ח. המפגשים תומכים בתכנית ההתנסויות המרכזיות של משרד החינוך, המינהל למדע וטכנולוגיה, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, מתוך מטרה לעודד הבנייה של מיומנויות חקר מדעי. מפגשי הפיילוט כוללים פעילות מקדימה בבית הספר, מפגש מדע כיתתי במוזיאון המדע, ופעילות המשך בבית הספר.

בתי הספר היסודיים שישתתפו בתכנית הפיילוט הם בי"ס זלמן ארן וממ"ד תורני הר-נוף בנות; חטיבות הביניים שישתתפו הן אורט ספניאן וביה"ס ע"ש זיו ומרקס. בשנת הלימודים הבאה התוכנית תורחב לבתי ספר נוספים בירושלים .

חוג דו-לאומי בנושא המוח: מפגשים בהשתתפות תלמידים יהודים וערבים בכיתות ט' מבתי הספר ע"ש זיו ומרקס, בויאר ומקיף בית צפאפה. פעילות החוג החלה במחצית חודש אפריל ותתקיים עד סוף שנת הלימודים. החוג מתקיים בתמיכת הקרן האוסטרית ע"ש חוקר המוח אריק קנדל והקרן לירושלים.