Skip to main content
header

עדכון אפריל 2013 - בניית רפסודות ומכשירים למדידת נפח נשיפה

14.04.13 | 0 תגובות
בחודשים פברואר-מרץ 2013 התקיים שלב ההפעלה הניסיונית של תכנית אנג'יניר בתשע מדינות באירופה ובביה"ס נתיב זבולון במודיעין. מטרת שלב זה להעריך ולשפר את יחידות ההוראה שפותחו במסגרת הפרויקט, לקראת העברתן בעשרה בתי ספר ברחבי הארץ בשנה"ל תשע"ד. בכל אחת מהמדינות נבדקות בשלב זה שתי יחידות הוראה בשני תחומי הנדסה – האחת שפותחה על ידה והשניה שפותחה על ידי מדינה נוספת.

בביה"ס נתיב זבולון במודיעין הועברה היחידה הישראלית, שעוסקת בתחום ההנדסה הביו-רפואית, לכיתות ה' והיחידה היוונית, שעוסקת בתחום ההנדסה הימית, לכיתות ו'. במשימת האתגר הישראלית התלמידים והתלמידות התבקשו לסייע לילדה הסובלת מקושי בנשימה ולצורך כך תכננו ובנו מכשיר למדידת נפח נשיפה מירבי . במשימת האתגר היוונית התלמידים והתלמידות תכננו ובנו רפסודה במטרה לסייע לשני ילדים להעביר בין היבשה לאי חפצים שיקרים להם, מבלי שיירטבו.

בנוסף, במהלך השבועות האחרונים, הותאמה היחידה הישראלית לסדנה פעילה לקהל משפחות במוזיאון. פורמט הפעילות הינו ראשוני וייחודי המאפשר להורים ולילדים לתכנן ולבנות מודלים ייחודיים תוך העצמת הידע הקיים אצל ההורה ועידוד היצירתיות של הילדים.

על סמך התובנות שנאספו מהפעילויות וההתנסויות במסגרת הבית ספרית וכן במוזיאון, תותאם היחידה לקראת הפעלתה בשנת הלימודים הבאה במסגרת פיילוט מורחב.