Skip to main content
header

למערכת החינוך - אפריל 2013

03.04.13 | 0 תגובות
בחודש אפריל יתקיימו במוזיאון אירועים מיוחדים לעידוד מצוינות מדעית וטכנולוגית, "חגיגות מדע" בית ספריות, תכנית חינוכית להעצמת בנות והשתלמויות לעובדי הוראה.

מחוץ לכותלי המוזיאון יתקיימו פינות הדרכה והדגמה בנושאי איכות סביבה במסגרת יריד "עיר ירוקה" שיתקיים בשכונת המושבה הגרמנית.

בין האירועים המיוחדים שיתקיימו:

פרויקט אינג'יניר ENGINEER: במסגרת הכנס השנתי של מרכז המורים הארצי למדע ולטכנולוגיה בביה"ס היסודי שיעסוק בשינויים ובחידושים במו"פ ובמו"ט, תרצה מנהלת המוזיאון, מיה הלוי, על פרויקט אינג'ינר - שילוב משימות אתגר בהנדסה בשעורי מדע וטכנולוגיה, בשיתוף מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך. את תהליך הפיתוח לפרויקט ואת תוצריו יציגו בכנס אסתי ברזנר ואתי אורון, מצוות החינוך במוזיאון, יחד עם נגה משען, המדריכה הארצית על הפקוח על מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך ועם חנה דרזנר, מורה שותפה מבית הספר נתיב זבולון במודיעין. 2 באפריל

סמינר בן  יומיים לתלמידי רשת אורט:  340 תלמידי י' במגמה המדעית-הנדסית, מרחבי הארץ. 3-4 באפריל.

"חגיגת מדע" במוזיאון: ל- 100 ילדים חרדים ואימהותיהם. 9 באפריל

השתלמות לגננות חרדיות: מפגש רביעי ואחרון מטעם משרד החינוך, האגף לחינוך קדם יסודי. 9 באפריל

חלוקת פרסי קריל: מידי שנה מעניקים קרן וולף ומשפחת קריל פרסים בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החיים, הרפואה, החקלאות וההנדסה. הפרסים מיועדים לחברי סגל אקדמי מצטיינים, בדרגת מרצה או מרצה בכיר, שעדיין לא קיבלו קביעות ומועסקים באחת האוניברסיטאות בארץ. הזוכים נבחרים על ידי ועדת המלגות של הקרן מתוך רשימת מועמדים מצטיינים המוגשת על ידי האוניברסיטאות. הבחירה נעשית על פי קריטריונים של הצטיינות ונושא המחקר וחשיבותו.

אירוע חלוקת פרסי קריל יתקיים זו השנה השנייה במוזיאון. כחלק מן האירוע יוזמנו כ- 80 תלמידי תיכון מצטיינים במקצועות המדעים והטכנולוגיה לפגוש את זוכי הפרס, סביב שולחן עגול, להכרות אישית עם המחקר ועם המסלול המקצועי של החוקר.

יום כדור הארץ/יום עיון: השקה של שילוב נושאי קיימות וסביבה בבתיה"ס של התמ"ת. למנהלי בתי"ס ובעלי תפקידים. 12 באפריל

העצמת בנות ערביות: מפגש שביעי בתכנית מיוחדת להעצמת בנות לתלמידות כיתה ז' מבית הספר איבן רושד, צור באהר לבנות. 23 באפריל

יריד עבודות של תלמידי חטיבה עליונה: בהנחיית ובליווי סטודנטים מארגון בת קול, בחסות האוניברסיטה העברית- בי"ס לחינוך והמזכירות הפדגוגית משרד החינוך. 24 באפריל

השתתפות ב"עיר ירוקה": עמדות הדגמה והדרכה באירוע הסביבתי שמארגן מינהל קהילתי מרכז תרבות העמים - גינות העיר, שכונת המושבה הגרמנית. 29 באפריל