Skip to main content
header

סיכום שנת פעילות ראשונה של פרוייקט ENGINEER

03.02.13 | 0 תגובות
מיה הלוי, מנהלת המוזיאון השתתפה במפגש הנהלת פרויקט ENGINEER בשוודיה שמטרתו לבחון את התקדמות הפרויקט במהלך שנת הפעילות הראשונה.

השנה הראשונה הוקדשה לפיתוח הפרויקט ולהיערכות לשנת ההפעלה השנייה – שנת ההתנסות לתלמידים ולקהל הרחב.

ההתנסות לתלמידים בארץ תתקיים בבית הספר נתיב זבולון במודיעין ובמוזיאון המדע.

כמו כן יקיים המוזיאון התנסות בפרויקט למשפחות עם ילדים.

בפרויקט 26 שותפים מעשר מדינות שונות.

אודות פרוייקט ENGINEER