Skip to main content
header

הנהלת פרויקט ENGINEER בשוודיה

01.01.13 | 0 תגובות
בסוף חודש ינואר 2013 תתקיים פגישה של הנהלת פרויקט ENGINEER בעיר לוילה בשוודיה.

מטרת הפגישה היא לדון בהתקדמות של הפרויקט, לקבל משוב ראשוני מהמדינות שכבר החלו בפעילויות הפילוט בבתי הספר לקראת הפעילות  שתתקיים במהלך שנה זו בבתי הספר השותפים ובמוזיאוני המדע בכל עשר המדינות השותפות.

להרחבה אודות פרוייקט ENGINEER