Skip to main content
header

למערכת החינוך - נובמבר 2012

31.10.12 | 0 תגובות
בימים אלו מסתיימת ההרשמה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל. תחרות בינלאומית בשיתוף חברת אינטל ומשרד החינוך, מנהל מדע וטכנולוגיה. התחרות מיועדת לתלמידי כיתות י"א – י"ב שעושים עבודות גמר במדעי הטבע, מדעי החברה, היסטוריה וטכנולוגיה לדף התחרות. הזוכים בתחרות מקבלים מלגות לימודים לאוניברסיטאות ישראליות ומייצגים את ישראל בתחרות אינטל אייסף בארה"ב ובתחרות מדענים ומפתחים צעירים של האיחוד האירופי.

פרטים אצל ריטה גלעד, רכזת התחרות: ritag@mada.org.il , 02-6544862

בחודש נובמבר יארח המוזיאון את משתתפי הסימפוזיון של מרכז ההדרכה הבינלאומי של משרד החוץ,  במטרה לחשוף את משתתפי הסימפוזיון לתוכניות המוזיאון לקידום החינוך המדעי/טכנולוגי. כמו כן יתקיימו במוזיאון השתלמויות למורים ולמנהלים ממערכת החינוך ביניהן: לגננות חרדיות, למורי מדעים, למורי ביולוגיה ומפגש מיוחד למורים ומנהלים מבתי הספר הערביים במזרח העיר. כמו כן תתקיימנה פעילויות מיוחדות לתלמידי החינוך הטכנולוגי מרשת עמל ומרשת אורט, ובתחילת החודש יארח המוזיאון קבוצת תלמידי תיכון מצרפת.

עם תחילתה של שנת הלימודים החדשה המוזיאון משיק פעילויות חדשות ומחדש פעילויות ותיקות למערכת החינוך.

מפגשי מדע חדשים ומחודשים לתלמידים ולילדי הגן:
  • גשרים: לילדי הגן ( החל מנובמבר 2012)
  • אוויר אוויר: לתלמידי ג-ד
  • חומרים ואנרגיה: לתלמידי ה-ו (החל מנובמבר 2012)
  • מבט על אנרגיה: לתלמידי ז' (החל מינואר 2013)
הטבה לנרשמים לפעילויות שיתקיימו עד ה- 31 בדצמבר: 22 ₪ לתלמיד במקום 26 ₪ לתלמיד (ל- 100 תלמידים ומעלה). . פרטים והרשמה: מירי, רכזת תיאום: 02-6544888 miri@mada.org.il