Skip to main content
header

למערכת החינוך - אוגוסט 2012

01.08.12 | 0 תגובות
החלה ההרשמה למפגשי מדע לתלמידים לשנה"ל תשע"ג לכל הגילאים. במוזיאון עשרות מפגשי מדע לתלמידים. המפגשים מותאמים לגילאים השונים ולמגזרים השונים.

הטבה למקדימים להירשם: 22 ₪ לתלמיד במקום 26 ₪ לתלמיד. (ל- 100 תלמידים ומעלה).

פרטים והרשמה: מירי: 02-6544888  miri@mada.org.il

קטלוג המפגשים להורדה

להורדת קטלוג הפעילויות על פי שכבת גיל בפורמאט PDF. 

גני ילדיםבתי"ס יסודיים | בתי"ס על-יסודיים


מפגשי מדע חדשים לשנת תשע"ג:
  • גשרים: לילדי הגן
  • עקבות של אור: לתלמידי א-ב (החל מינואר 2013)
  • אוויר אוויר: לתלמידי ג-ד
  • מבט על אנרגיה: לתלמידי ז (החל מינואר 2013)
כמו כן, יתקיימו בחודש אוגוסט:
  • מפגשים חווייתיים-לימודיים בנושאים מדעיים
  • פעילות מדעית-חווייתית לתלמידי  המגזר החרדי ולבני משפחותיהם – בקהילה


כמו כן, בחודש אוגוסט יתקיימו במוזיאון מפגשים חווייתיים-לימודיים בנושאים מדעיים שונים:

צוות המוזיאון יקיים פעילות מדעית-חווייתית לתלמידי  המגזר החרדי ולבני משפחותיהם