Skip to main content
header

הכינוס השנתי של ארגון המוזיאונים של אירופה

03.06.12 | 0 תגובות
המוזיאון חבר בארגון המוזיאונים של אירופה  ECSITE.

בכנס השנתי של הארגון שיתקיים השנה בטולוז, צרפת בחודש יוני, ייצגו את המוזיאון מיה הלוי, מנכ"ל המוזיאון וורדה גור-בן שטרית, סמנכ"ל פיתוח תכנים במוזיאון.

מיה הלוי תשתתף במפגש סדנאי Going Green  של קבוצת NATURE  ותהיה אחראית לסיכום הדיון ולגיבוש המלצות למוזיאוני המדע על דרכי פעולה עתידיות.

כמו כן תשתתף הלוי במושבים שיעסקו במוזיאוני מדע מסביב לים התיכון בעידן של שינויים, במוזיאוני המדע ככר תרבותי משותף לעבודה עם מגוון קהילות, ותציג  את התקדמות פרויקט ENGINEER  (לינק), פרויקט חינוכי ביוזמה ובהובלה של המוזיאון ובמימון האיחוד האירופי.

ורדה גור בן-שטרית תשתתף במושבים שיעסקו בהערכה של תערוכות ומוצגים לקהלי יעד שונים, בהגעה לאוכלוסיות בפריפריה תרבותית וגיאוגרפית ובתצוגות גדולות במוזיאוני מדע.