Skip to main content
header

ENGINEER במוזיאון

05.03.12 | 0 תגובות
יום שני 19 במרץ: מפגש ודיון על שילוב לימודי הנדסה (engineering) בלימודי המדעים

מפגש אנשי חינוך למדע וטכנולוגיה בישראל עם מנהל מוזיאון המדע מבוסטון, פרופסור יאניס מיאליס.

בשיתוף מנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך.

ENGINEER - ימים שלישי - שישי 20-23 במרץ

סדנא בינלאומית לחינוך מדעי בהשתתפות 60 מנהלי מוזיאוני מדע, אנשי חינוך מורים וחוקרים מאירופה בפרויקט חדשני לעידוד לימודי מדעים והנדסה בקרב תלמידים. זהו פרויקט חינוכי ביוזמה ובהובלה של המוזאון ובמימון האיחוד האירופי שמטרתו לתמוך בהוראת המדע והטכנולוגיה לתלמידי בית הספר היסודי.

ENGINEER מתבסס על מודל קיים שפותח במוזיאון המדע בבוסטון במטרה לעודד בנים ובנות בבית הספר היסודי להתמקד בלימודי המדע והטכנולוגיה, באמצעות יצירת משימות ואתגרים רלבנטיים לחיי היומיום של התלמידים.

התכנית תפעל בבתי הספר ובמוזיאוני המדע בכל אירופה. זה הוא פרויקט בן שלוש שנים, במסגרתו יפותחו סביבות למידה בעשרה תחומי הנדסה שונים, בשילוב עם מורים ומדריכי מורים, ויתקיימו השתלמויות למורי מדע וטכנולוגיה. הפרויקט מתקיים בישראל וב- 9 -מדינות אירופיות ושותפים לו 26 מוסדות לחינוך פורמלי ולא פורמלי - מוזיאוני מדע, בתי ספר, אוניברסיטאות ורשתות אירופאיות - רשת מוזיאוני מדע ורשת מורים למדעים.

בשיתוף מנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך.