Skip to main content
header

חדשות התערוכות - מרץ 2012

04.03.12 | 0 תגובות
שתי תערוכות שננעלו תיפתחנה במתכוננת חדשה לקראת סוף חודש חודש מרץ


חדשנות בע"ם


התערוכה מתבססת על תערוכה שהוצגה במוזיאון בקיץ 2011 ומציגה פיתוחים חדשניים  המשולבים ביום-יום שלנו. נקודת הפתיחה של ישראל מורכבת: מדינה קטנה ומבודדת גיאוגרפית, עם קשיים דיפלומטיים עצומים, היסטוריה רצופת עימותים צבאיים ובעיות ביטחוניות, וללא משאבים טבעיים. עם נתונים כאלה, מפליא שבישראל פותחו כל כך הרבה חידושים והמצאות. ואולי דווקא האילוצים יצרו תשתית שמעודדת חדשנות ויצירתיות? והשאלה הגדולה – האם נשכיל לשמר תשתית זו?

לגעת במים


מוצגים פעילים שעומדים בבריכות מים רדודים בחצר המוזיאון, התערוכה תיפתח מחדש במפלס העליון של גן המדע. התערוכה היא חלק מאשכול תערוכות "דרך המים" שכולל גם את התערוכות - מים בירושלים, חוקרים מים ומקורות המים.