Skip to main content
header

וידאו - מנגנונים מכניים פיוטיים

02.02.12 | 0 תגובות
בדרך כלל, המנגנונים המכניים נסתרים מעינינו בתוך מכונות ומכשירים יום-יומיים או במכונות תעשייתיות שאנחנו לא מכירים.

בסרט הבא משנת 1930 מראה לנו Ralph Steiner, צלם אמריקני, מנגנונים מכניים הופכי תנועות - מתנועה מעגלית לתנועה קווית וההפך, מתנועה רציפה לתנועה מקוטעת ועוד.

הסרט הופך את ה"מכונות המלוכלות" לאובייקטים אסתטיים פיוטיים ובכך קסמו.הגיע לעינינו מהבלוג kottke.org