Skip to main content
header

שיתופי פעולה בינלאומיים

02.01.12 | 0 תגובות
המוזיאון יזם ומוביל קונסורציום אירופי במטרה לפתח תכנית חדשנית ENGINEER שתשתלב בהוראת מדע וטכנולוגיה בכיתות ה-ו. כמו כן שותף המוזיאון לפרויקט חינוכי TWIST שמטרתו לעודד בנות לבחירה במקצועות המדעיים והטכנולוגיים. שני פרויקטים נוספים של האיחוד האירופי בהם שותף המוזיאון עוסקים בחיזוק מעמדה של ירושלים כעיר מחקר ביחד עם 60 ערים נוספות - PLACES, ובפרויקט "היברידי" שמעודד יצירה של תרבות מדע ומחבר בין האמנות הפלסטית וחקר הביולוגיה הסינתטית - Studio-Lab.

ENGINEER: על דרכים חדשות לעידוד תלמידים לבחור בלימודי המדעים

פרויקט חינוכי ביוזמה ובהובלה של המוזיאון ובמימון האיחוד האירופי שמטרתו לתמוך בהוראת המדע והטכנולוגיה בבתי ספר יסודיים בכל אירופה. מדובר בפרויקט בן שלוש שנים במסגרתו יפותחו חומרי למידה בנושאי הנדסה ויתקיימו השתלמויות למורי המדעים. הפרויקט מתקיים ב-12 מדינות אירופיות ושותפים לו 26 מוסדות לחינוך פורמלי ולא פורמלי - מוזיאוני מדע, רשת מוזיאוני מדע, בתי ספר ואוניברסיטאות. ENGINEER מתבסס על מודל קיים שפותח במוזיאון המדע בבוסטון במטרה לעודד בנים ובנות בבית הספר היסודי להתמקד בלימודי המדע והטכנולוגיה, על ידי יצירת אתגרים ומשימות שרלבנטיים לחיי היומיום שלהם. תקציב הפרויקט הוא 3.1 מיליון אירו. הפרויקט מתחיל לפעול בימים אלו.

TWIST – Towards Women In Science & Technology

פרויקט לעידוד נערות לבחירה בלימודי מדעים וטכנולוגיה בו שותף המוזיאון יחד עם שישה מוזיאוני מדע באירופה. במסגרת הפרויקט מופעלת במוזיאון טוויסטי, בובה וירטואלית שנונה המשוחחת עם המבקרים ומעמתת אותם עם דעותיהם הקדומות בכל הנוגע ליכולותיהן של נערות ונשים לעסוק בתחומי המדעים והטכנולוגיה.

צפו בראיונות עם שש מדעניות ישראליות

הציצו אל דפוסי החשיבה הלא-מודעת שלכם. האם יש שם הטיות המשפיעות על תפיסת עולמך?

Places- חיזוק מעמדה של ירושלים כעיר של מחקר

פיתוח פעילויות והפעלת אירועים המחזקים את מעמדה של ירושלים כעיר מדע ומחקר. במסגרת פרויקט בו משתתפות למעלה מ- 60 ערים המייצגות קהילות אירופאיות. פרויקט אירופאי מקיף שמובילים ארגון מוזיאוני המדע של אירופה - ECSITE וארגון שבוע המדע של אירופה EUSEA.

Studio-Lab - בין מדע לאמנות

פרויקט המקדם שיתופי פעולה בין מדענים לאמנים בתחומים של ביולוגיה סינתטית, תקשורת חברתית ומים. במסגרת הפרויקט ישלח מוזיאון המדע אמנים וחוקרים צעירים לסמינרים באירופה, ויארח תצוגה של תוצרי העבודה המשותפת.