Skip to main content
header

אירועים למבוגרים - ינואר 2012

02.01.12 | 0 תגובות
סיורים מודרכים בתערוכות המוזיאון בנושאים שנמצאים על סדר היום הציבורי בארץ, והצגת מחקרים עדכניים במפגשים לא פורמאליים במוסדות תרבות נוספים בעיר:


סיורים מודרכים בתערוכות המוזיאון

חדשנות בע"ם: תערוכה שמציגה 50 המצאות ישראליות מתחום האנרגיה החלופית, החקלאות, המזון, הביטחון  ועוד. התערוכה מתייחסת למקורות ההמצאה והחדשנות: חשיבה מחוץ לקופסא, שינוי מוצר קיים, התבוננות, עבודת חקר וגילוי מקרי. נעילה: 15 בפברואר.

דרך המים: סיור באשכול תערוכות בו מוצגים מקורות המים הארצישראליים, הטיפול והדרך שהמים עוברים עד שמגיעים לברז הביתי. כולל מחקרים חדשניים בתחום המים.

פסלים קינטיים: הפעלת הפסלים – "מגדל פיזה" ו"טיסה". אמן: אדוארד ברסודסקי.  


מדע מהסרטים: על תפישה- זיכרון- פעולה

ניסיון להבין את מסתרי פעולתו של המוח. כיצד מבצעת מערכת העצבים פעולות מורכבות כמו תפיסה, תנועה, למידה, חשיבה ויצירה. פרופ' אודי זהרי ממרכז אדמונד ולילי ספרא לחקר המוח באוניברסיטה העברית בירושלים,  ישוחח על הקשר בין תהליכים תפיסתיים ותהליכים קוגניטיביים מורכבים, ויציג את הנושאים העומדים במוקד המחקר הנוירו-קוגניטיבי.

השיח ילווה בהקרנת סרטו של  דאג לימן זהות כפולה.

יום שישי 13 בינואר בשעה 10:00. סינמטק ירושלים.


מנויים שימו לב! התקשרו לקופת המוזיאון עד ליום רביעי 11.1 בשעה 17:00 כדי להירשם לקבל כרטיסים בחינם למדע מהסרטים. המבצע תקף ל 10 הכרטיסים הראשונים שהוזמנו.

קפה מדע: יודע חקלאי פיקח... לנתח מידע מלוויין?

התפתחות גידולים חקלאיים והתפשטות מזיקים לחקלאות תלויה בתנאי האקלים השוררים בשטח. פרופ' אורי דיין מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית וד''ר איתמר לנסקי מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר-אילן פיתחו שיטה לזיהוי מקדים ומדויק של תופעות אקלימיות מקומיות באמצעות לוויינים. כיצד מסייעת השיטה לתכנון וניהול של מערכות חקלאיות לתכנון זמני הדברה, שתילה וקטיף, ולהקטנת הנזקים הצפויים לחקלאות? על גיוס החזית הטכנולוגית לצרכי חקלאות ודרכים לניצול תשתיות קיימות למטרות שונות.  

יום שלישי 25 בינואר בשעה 19:00. בית הקפה תמול שלשום, נחלת שבעה, ירושלים.