Skip to main content
header

תחרות אדריכלית למוזיאון הטבע ירושלים

02.01.12 | 1 תגובות

התחרות הפומבית לתכנון מוזאון הטבע ירושלים  -  קמפוס טבע, מדע וטכנולוגיה בגבעת רם, יצאה לדרך...

עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הקרן לירושלים ומוזאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים בשיתוף עם ועדת ההתחרויות של עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל, הכריזו על תחרות פומבית בין אדריכלים בארץ ובעולם, לתכנון מוזאון הטבע ירושלים  -  קמפוס טבע, מדע וטכנולוגיה בגבעת רם.


מטרת התכנית היא הכנת תכנית אב לכל רצועת המוזאונים, מצומת מוזאון ישראל ועד לכניסה לאוניברסיטה. התכנית תכלול הקמת בניינים למוזיאון הטבע ויצירת מתחם מוזאלי  משותף של מוזאון הטבע עם מוזיאון המדע הקיים, תוך מתן מענה  לצרכים העכשוויים והעתידיים של מוזיאון המדע.חזונו של מוזאון הטבע החדש בירושלים הוא להציג נושאים הנמצאים על סדר היום העולמי: כדור הארץ, החיים על פני כדור הארץ ויחסי הגומלין בין אדם וסביבתו, תוך שימת דגש על חשיבות  הסביבה  לאיכות חיינו. המוזאון יעסוק בתחומי מדע "חמים" ורלוונטיים לקיומנו ויתמקד במרחב בו אנו חיים: תצוגות של הממצאים המרכזיים של אוספי הטבע הלאומיים המופקדים בידי האוניברסיטה העברית,  לצד הצגת מחקרים עדכניים  של מעבדות המחקר של האוניברסיטה העברית ומוסדות מחקר אקדמיים נוספים, ותגובה בזמן אמת לתופעות טבע ולאירועים. המוזאון יהווה מרכז למידה בנושאי טבע וסביבה, יספק חוויות תרבותיות למגוון רחב של קהלים וישמש כמוקד לבילוי ומקום למפגש לתושבי העיר ולתיירים.

לדף התחרות באתר עמותת האדריכלים הישראלית

סיור אדריכלים שהתקיים במוזיאון ב 8 בינואר 2012