Skip to main content

הזמנה אישית להשתתפות ב Mini Maker Faire
במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים


מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים יחשוף לראשונה את תרבות ה Make לציבור הרחב בישראל כדי להרחיב את קהילת ה Makers ולעודד אנשים לעשות ולשתף.

היריד ימותג כ Mini Maker Faire כחלק מסדרה בינלאומית של ירידים. המציגים ישתתפו באירוע גדול של המוזיאון,יקבלו חשיפה באתר האינטרנט של המוזיאון ובאתר המרכזי של Maker Faire. המוזיאון ייצור קשרים בין המציגים ובין מוזיאוני מדע בעולם שאיתם למוזיאון יש קשר כדי לאפשר הצגה של פרוייקטים במקומות נוספים בעולם.

הפרוייקטים המוצגים יזכו לתיעוד מוזיאלי מקצועי.

וגם יהיה כיף. בלי זה, אין טעם.

מתי ומה


הקמה ומסיבת פתיחה - יום ראשון 17.3.13

האירוע  - 18-19.3.13

המוזיאון ידאג להובלה של הפרוייקטים.

המוזיאון יספק למציגים את התשתית כדי לאפשר הצגה מיטבית של העבודות.

המציגים ישהו ליד הפרוייקט שלהם במשך הצגתם ויסבירו עליהם לקהל.

במשך היריד – יתקיימו סדנאות לקהל שבהן יתנסו ביצירה ובשינוי

המוזיאון ישמח להשאיר אצלו פרוייקטים להצגה במשך חופשת הפסח. הפרוייקטים שישארו לאחר היריד צריכים להיות כאלה שאפשר להציב במוזיאון ללא נוכחות מתמדת של מפעיל.

נע על הרצפה, מסתובב, סטטי, על התקרה, מרחף, מוקרן וכו'.
לדוגמא: שולחן, על הריצפה וכד'
כמה חיבורים? חד פאזי או תלת פאזי? כמה עומס צפוי?
האם יש שימוש באש או חומרים דליקים אחרים? שיקולי בטיחות אחרים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון?
חיבור למים? חומרים מתכלים? משהו אחר שאנחנו צריכים לדעת עליו?