Skip to main content

מאיפה בא הגשם?

נועם: מעננים.
ענבר: איך נכנס הגשם לעננים?
אסף: איך ענן נעשה? איך בדיוק הטיפות נכנסות לעננים? העננים הרי סגורים.
גל: הענן הוא קרח שיוצאים ממנו מים.
פלאי: טיפות נכנסות מלמעלה על הענן ואחר כך יורדות.
גיא: העננים נופלים למטה והם נמסים והופכים למים.
מילי: שיש חורים בעננים, הטיפות נכנסות לתוך הענן.
אסף: איך הטיפות יוצאות מהענן ומגיעות למטה לאדמה?
ענבר: בגלל שהטיפות מתרבות והענן כבד ואז הן יוצאות ממנו.

ילדים בונים את הידע על העולם גם תוך כדי שיחה עם מבוגרים ועם ילדים אחרים. שיחה בין ילדים יכולה להיות מנוף לחשיבה ולחידוד מושגים. ילדים מגיבים להיגדים של ילדים אחרים: לפעמים הם מסכימים ומרחיבים את הרעיונות של ילדים אחרים, מתנגדים או מבקשים הבהרות ושואלים שאלות חדשות. בשיחה שלפנינו עולים שני רעיונות: העננים עשויים מקרח שניתך ומטפטף; העננים הם מעין מיכלים והטיפות נכנסות אליהם ויוצאות מהם.

המבוגר (הורה או גננת) לא חייב לספק את הסברים: עדיף שהוא יקשיב, יבקש הבהרות וינסה להבין מעבר למילים איך הילדים בונים את הטיעונים שלהם. ידע חדש חייב להתבסס על ידע קודם ולהתחבר לתובנות קודמות.

להעמקה בנושא הלמידה של מדע וטכנולוגיה בגיל הרך, מתוך פרסום של האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/math

בחזרה לשאלות

נוצר בתאריך: 07/09/08
עודכן בתאריך: 17/01/11