Skip to main content

מה אתם רוצים לדעת על הקשת בענן?

(ילדי גן חובה)

  • אסף פ: ראיתי בקשת את כל הצבעים.
  • דין: בלילה הייתה קשת אבל לא ראיתי אותה.
  • יובל: בטח כי אין קרני שמש בלילה.
  • ענבר: איך נודדת הקשת מעננים בשמים?
  • אלדר: הרבה צבעים ראיתי בקשת.
  • תמר: יש כמה צבעים בקשת שהעין שלי לא מצליחה לראות.
  • אסף פ: אני רוצה לדעת באיזה עונת שנה במיוחד, רואים את הקשת בשמים.
  • דין: למה הקשת בצורת חצי עיגול? למה היא למעלה בשמים?
  • דין: האם אפשר לתפוש ביד את הקשת שבשמים?
  • ענבר: למה לקשת קוראים קשת?

 

תופעות מזג אוויר כמו קשת בשמים, עננים וברקים מעלות אצל הילדים שאלות רבות. כשאנחנו שואלים ילדים על דברים רחוקים בהם הם לא יכולים לגעת, הם עדיין מסוגלים לתאר אותם, ולתאר מה שהם חווים.

הגננת שאלה את הילדים, בעקבות הופעתה של קשת בשמיים, מה הם יודעים על הקשת ומה הם היו רוצים לדעת.

מעניינת האמרה של דין: בלילה הייתה קשת אבל לא ראיתי אותה. דין מצביע על העובדה שקיימים דברים מעבר לתפיסה שלנו, אבל מצד שני לא ברור מתשובתו שהוא מקשר בין הקשת לבין אור השמש. במבט ראשון, תשובתו של יובל מציינת שמכיוון שאין שמש בלילה לא נוצרת קשת. במבט שני אפשר שהוא יתכוון לכך שנוצרה קשת אבל מכיוון שאין אור לא רואים אותה. אמירתה של תמר יכולה להצביע על זה שהקשת הייתה מטושטשת מה שמנעה ממנה להבחין בצבעים, או יכולה להעיד על הסבר שתמר קיבלה בעבר (יש צבעים שהעין לא רואה כגון אולטרא סגול ותת אדום). האם להסתפק באמירות אלו או לשאול עוד ולברר כיצד הילדים למדו עובדות אלה? תלוי במצב, ועדיין בירור נוסף יכול לאפשר לילד לחדד את המושגים בתחום.

למעונינים לקרא על גישות שונות להוראת מדעים בגיל הרך (בעברית)

מוּדָעִים לְמַדָּעִים

בחזרה לשאלות

נוצר בתאריך: 07/09/08
עודכן בתאריך: 17/01/11