Skip to main content

עונג שבת - 23-24.11 כניסה חינם לילדים עד גיל 18

תאריך:23/11/2012 - 24/11/2012
במסגרת עונג השבת של קואליציית ירו-שלם הכניסה לילדים עד גיל 18 - חינם

בשבת 24.11 המוזיאון פתוח עד 16:30

כחלק מאירועי 'עונג שבת' "רוח חדשה" תקיים בשבת ה-24 בנובמבר את אירוע 'שבת בי-ם'.  ליין אירועי השבת של ''רוח חדשה'' מתארח במוזיאון לאירוע חורפי שייפתח בשעה 13:00, בהופעה של תומר דמסקי ומיכל לוטן ואחריה

בשעה 14:30 - פרויקט הבכורה של רן ניר LFNT - Tales Of A Drunken Man.

 במאמץ עונג השבת של קואליציית ירו-שלם, נבקש לקדם אופנים ודגמים חדשים של פעילות קהילתית ותרבותית משמעותית במרחב השבת, שתיתן מענה לציבור מרובה הגוונים בעיר - לציבור הרחב בשכונות השונות, למשפחות הצעירות, לקהל מבקריה של העיר וכו'. אנו רואים בהתמודדות המשותפת עם אתגר השבת, כמנוף חשוב לביטוי צביונה של ירושלים כעיר פלורליסטית-מרובת קולות, המשלבת קהילות מגוונים שונים החיים יחדיו, והמסמלת שלם הגדול מסך חלקיו.

 
נוצר בתאריך: 29/10/12
עודכן בתאריך: 01/01/13