Skip to main content
header

עונג שבת - 15-16.3 כניסה חינם לילדים עד גיל 18

תאריך:15/03/2013 - 16/03/2013
במסגרת עונג השבת של קואליציית ירו-שלם הכניסה לילדים עד גיל 18 - חינם

בשבת יתקיימו אירועי ענג שבת גם על הדשא בקמפוס אדמונד ספרא שבגבעת רם. למעוניינים לתרום מכישרונם לאירועבמאמץ עונג השבת של קואליציית ירו-שלם, נבקש לקדם אופנים ודגמים חדשים של פעילות קהילתית ותרבותית משמעותית במרחב השבת, שתיתן מענה לציבור מרובה הגוונים בעיר - לציבור הרחב בשכונות השונות, למשפחות הצעירות, לקהל מבקריה של העיר וכו'. אנו רואים בהתמודדות המשותפת עם אתגר השבת, כמנוף חשוב לביטוי צביונה של ירושלים כעיר פלורליסטית-מרובת קולות, המשלבת קהילות מגוונים שונים החיים יחדיו, והמסמלת שלם הגדול מסך חלקיו.

 
נוצר בתאריך: 27/02/13
עודכן בתאריך: 03/04/13
fb-pic